کارشناسی پیوسته اتاق عمل

   


  تاریخچه رشته در دانشکده پیراپزشکی:

  رشته  اتاق عمل در سال 1368 در دوره روزانه در دانشکده تأسیس گردید و در سال 1371 در دوره شبانه نیز دانشجو پذیرفت در حال حاضر در مقطع کاردانی این رشته دانشجو پذیرفته نمی شود و آخرین ورودی تابستان سال 1389 فارغ التحصیل شدند.

  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل با دانشجویان ورودی 87 دوره روزانه و شبانه در نیمسال اول و دوم آغاز به کار کرد. هم اکنون کارشناسی ناپیوسته و پیوسته  در دانشگاه علوم پزشکی قزوین دایر می باشد و در این مقطع دانشجو پذیرفته می شود.

  رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل ، حین و بعد عمل می آموزند. دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخشهای اتاق عمل بیمارستان ، بخشهای مداخله تشخیصی درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند. 

  هدف:

  برنامه دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل به منظور تربیت افرادی متعهد و مسئول است که بتوانند همگام با گسترش و توسعه تعداد جراحی ها و تکنولوژی جراحی با ارائه بهترین خدمات منطبق با اصول علمی پیشرفته ، پاسخگوی نیاز های بهداشتی درمانی جامعه باشند. لذا هدف از این دوره آموزشی ارتقای دانش ، نگرش و مهارت افراد ( تکنولوژیستهای اتاق عمل ) برای ایفای نقش حرفه ای خود در زمینه های مختلف می باشد.

  طول دوره:

  طول دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 4 سال می باشد .

  واحدهای درسی:

  کل واحدهای درسی دوره 130 واحد و به شرح زیر است :

  • دروس عمومی: 22 واحد
  • دروس پایه،اختصاصی و کارآموزی: 84 واحد
  • کارآموزی عرصه: 24 واحد

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0