منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان قزوین

1.jpg

 

ما اعتقاد داریم:

 • خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می شود.
 • یکی از مهم ترین معیار های موفقیت ما جلب رضایت خدمت گیرندگان  است . ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پای بندیم.
 • همکاران ما در دانشگاه ارزشمندترین منابع سازمان هستند،  پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان نداریم.
 • موفقیت در دستیابی به اهداف دانشگاه را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می دانیم.
 • ما همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می شود، فراموش نخواهیم کرد.
 • در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای بندیم.
 • نظم و آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت گیرندگان را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم.
 • خود را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می دانیم.
 • پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان  را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم.
 • اهداف سازمانی را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می نمائیم.
 • اطلاعات و راهنمایی لازم را بطور کامل در اختیار خدمت گیرندگان  قرار می دهیم و از سرگردانی آنان جلو گیری می کنیم.
 • فعالیت های اداری خود را بر اساس روش مستند و مشخصی انجام می دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود.
 • به صحبت ها و خواسته های خدمت گیرندگان  گوش کرده و در ارایه خدمت به آنان  در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می بندیم.
 •  از پوشش، گفتار و رفتار  متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد.
 •  وظیفه خود می دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می رسانیم.
 •  رعایت ادب، خوش رویی، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می دانیم و بدان عمل می کنیم.
 •  ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد.
 •  همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت گیرندگان توجه و اقدام می کنیم.
pdf2 (2).png دریافت فایل منشور اخلاقی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0