اساتید دانشکده پیراپزشکی

  نام و نام خانوادگی   سمت   گروه آموزشی   توضیحات
دکتر حسین احمدپور یزدی   معاون آموزشی    بیوتکنولوژی   اطلاعات بیشتر
دکتر محمدحسين احمدي   عضو هیات علمی   علوم آزمایشگاهی   اطلاعات بیشتر
زهرا ارجینی   عضو هیات علمی   فوريت های پزشكي   اطلاعات بیشتر
دکتر مهدي آزاد   عضو هیات علمی   علوم آزمایشگاهی   اطلاعات بیشتر
دکتر یوسف اکبری شهرستانکی   عضو هیات علمی   فوريت هاي پزشكي   اطلاعات بیشتر
محمد بخارائی   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر
دکتر مهدی بیرامی جم   عضو هیات علمی   فوریت های پزشکی   اطلاعات بیشتر
دکتر اعظم جنتی اصفهانی   عضو هیات علمی   بیوتکنولوژی   اطلاعات بیشتر
دکتر حاجیه لطفی   عضوهیات علمی    بیوتکنولوژی   اطلاعات بیشتر
شهرام رستاک   عضو هیات علمی   هوشبری   اطلاعات بیشتر
دکتر مهدی زاهدپناه   عضو هیات علمی   علوم آزمایشگاهی   اطلاعات بیشتر
عليرضا شفيعي   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر
آيدا صفايي فخر    عضو هيات علمي     هوشبري   اطلاعات بیشتر
راضیه علیپور   عضو هیات علمی   فوریت های پزشکی   اطلاعات بیشتر
دکتر نعمت اله غيبي   عضو هیات علمی   بیوتکنولوژی   اطلاعات بیشتر
اصغر كاربرد   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر
سكينه مقدم ز آبادي   عضو هیات علمی   فوريت هاي پزشكي   اطلاعات بیشتر
فريبا هاشمي حفظ آبادي   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0