اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

  نام و نام خانوادگی   سمت   گروه آموزشی   توضیحات
ahmadpoor.jpg دکتر حسین احمدپور یزدی   معاون آموزشی    فناوری های نوین پزشکی   اطلاعات بیشتر
ahmadi.jpg دکتر محمدحسين احمدي   عضو هیات علمی   علوم آزمایشگاهی   اطلاعات بیشتر
arjini1.jpg زهرا ارجینی   عضو هیات علمی   فوريت های پزشكي   اطلاعات بیشتر
azad.jpg دکتر مهدي آزاد   عضو هیات علمی   علوم آزمایشگاهی   اطلاعات بیشتر
akbari.jpg دکتر یوسف اکبری شهرستانکی   عضو هیات علمی   فوريت هاي پزشكي   اطلاعات بیشتر
salavatiyan.gif آرمین صلواتیان   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر
beyrami.jpg دکتر مهدی بیرامی جم   عضو هیات علمی   فوریت های پزشکی   اطلاعات بیشتر
janati.jpg دکتر اعظم جنتی اصفهانی   عضو هیات علمی   فناوری های نوین پزشکی   اطلاعات بیشتر
lotfi.jpg دکتر حاجیه لطفی   عضوهیات علمی    فناوری های نوین پزشکی   اطلاعات بیشتر
rastak.jpg شهرام رستاک   عضو هیات علمی   هوشبری   اطلاعات بیشتر
zahedpanah.jpg دکتر مهدی زاهدپناه   عضو هیات علمی   علوم آزمایشگاهی   اطلاعات بیشتر
shafiei.jpg عليرضا شفيعي   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر
ayda safaee.png آيدا صفايي فخر    عضو هيات علمي     هوشبري   اطلاعات بیشتر
alipoor.jpg راضیه علیپور   عضو هیات علمی   فوریت های پزشکی   اطلاعات بیشتر
gheibi.jpg دکتر نعمت اله غيبي   عضو هیات علمی   فناوری های نوین پزشکی   اطلاعات بیشتر
karboro.jpg اصغر كاربرد   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر
moghadam.jpg سكينه مقدم ز آبادي   عضو هیات علمی   فوريت هاي پزشكي   اطلاعات بیشتر
hashemi.jpg فريبا هاشمي حفظ آبادي   عضو هیات علمی   اتاق عمل   اطلاعات بیشتر

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0