کارپرداز

1.jpg

 

akbari.png   bullet - copy 1.png  نام و نام خانوادگی:هدایت اکبری
bullet - copy 1.png سمت:کارپرداز
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی:کارشناس جغرافیای اقتصادی
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png  تلفن تماس: 33336001-028              داخلی : 3943
bullet - copy 1.png  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0