کارشناس واحد سمعی و بصری

1.jpg

 

rasoolzadeh.jpg   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم رسول زاده
bullet - copy 1.png سمت:کارمند واحد سمعی و بصری
bullet - copy 1.png مدرک تحصیلی:دیپلم
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن : 33336001      داخلی :3727
bullet - copy 1.png نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0