آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
کدپستی: 59811 -34197
پست الکترونیک:spm@qums.ac.ir
تلفن: 33336001-028
تلفن دفتر ریاست: 33344798-028
فکس: 33345862-028
فرم ارسال درخواست
  ساعت کاری: 7:30 الی 14:30 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0