کارشناسی پیوسته هوشبری

   

   


  تاریخچه رشته در دانشکده پیراپزشکی:

  رشته  هوشبری در سال 1368 در دوره روزانه در دانشکده تأسیس گردید و در سال 1371 در دوره شبانه نیز دانشجو پذیرفت در حال حاضر در مقطع کاردانی این رشته دانشجو پذیرفته نمی شود و آخرین ورودی، بهمن سال 1388 فارغ التحصیل شدند.

  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری با دانشجویان ورودی 87 دوره روزانه و شبانه در نیمسال اول و دوم آغاز به کار کرد.

  رشته کارشناسی پیوسته هوشبری  یکی از رشته های علوم پزشکی است که دانشجویان طی دوره ی آموزشی با اصول و روش های مختلف بیهوشی ، تجهیزات ، وسایل و داروهای مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل ، حین و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی اعم از عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی را فرا می گیرند. آشنایی با روش ها و اصول مراقبتی در کنترل درد حاد و اقدامات در فوریتهای پزشکی و وضعیت بحرانی از دیگر برنامه های آموزشی دانشجویان می باشد. دانش آموختگان در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی تحت نظارت مستقیم پزشک بیهوشی ایفای نقش می نمایند.

  هدف:

  هدف از برقراری و اجرای برنامه کارشناسی هوشبری تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند:

  در راستای بهداشت ، حفظ سلامتی و ارتقای سطح مراقبت در حد مطلوب و رضایت مندی بیمار کوشا باشند.

  تحت نظارت متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن ، نگهداری و هوش آوری بیماران ، متخصص بیهوشی را یاری دهند.

  تحت نظارت متخصصین بیهوشی،در مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشیCU PACUمشارکت نمایند.

    تحت نظارت متخصصین بیهوشی ، در مراقبت مطلوب از بیماران سرویس کنترل درد حاد (APMS ) مشارکت نمایند.

   تحت نظارت متخصصین بیهوشی در فوریت های پزشکی ایفای نقش نمایند.

  نگهداری مناسب از دستگاهها ، تجهیزات ، وسایل و داروهای مرتبط با بخش بیهوشی ، PACU و سرویس درد حاد را آموخته و در عمل به کار گیرند. 

  نکات ایمنی اتاق عمل و بیهوشی را آموخته و در عمل به کار گیرند و بر حسب نیاز به دیگران آموزش بدهند.

  طول دوره:

  طول دوره کارشناسی پیوسته هوشبری  4 سال می باشد.

  واحدهای درسی:

  کل واحدهای درسی در این دوره 130 واحد به شرح زیر می باشد:

  • دروس عمومی: 22 واحد
  • دروس پایه،اختصاصی و کارآموزی: 50 واحد
  • کارآموزی عرصه: 16 واحد

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0