مسئول دبیرخانه

1.jpg

 

dargahi.jpg   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: منیر درگاهی
bullet - copy 1.png سمت:مسئول دبیرخانه
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی:دیپلم
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png  تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3709
bullet - copy 1.png آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0