نام و نام خانوادگی:مریم یکتا طلب
سمت:مسئول امور کلاس ها
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم 
تلفن:33336001    داخلی :3922
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0