لینک های مفید داخلی

  ستاد توسعه زیست فناوری http://biodc.isti.ir/
  ستاد ویژة توسعة فناورى نانو https://nano.ir/
  انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران http://biotechsociety.ir/
  انجمن ایمنی زیستی ایران http://biosafetysociety.ir/
  انجمن زیست فناوری سلامت ایران http://biosafetysociety.ir/
 

 شبكه شرق مديترانه‌اي ژنوميكس و بيوتكنولوژي سلامت (EMHGBN)

https://emhgbn.net/
  پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران http://irbic.ir/
  شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور http://www.mbn.ir/main/
  سرویس خبری بیوتکنولوژی ایران http://biotechnews.ir/html/index.php
 

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی (انسیتیتو پاستور)

http://www.mbn.ir/main/
  شبکه پزشکی مولکولی http://www.irmolmednet.ir/html/index.php
  کنفرانسها و همایش های انجمن بیوتکنولوژی ایران https://www.symposia.ir/ListAssociation/174
  انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی https://www.sembio.ir/
  پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی http://www.vimb.ir/
  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري http://www.nigeb.ac.ir/web/guest/home
  دانشگاه علم و صنعت آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی http://irist.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1709&sid=15&slc_lang=fa
  بنیاد ملی نخبگان https://www.bmn.ir/
  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور http://insf.org/fa
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری https://ricest.ac.ir/
  شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو http://nanolab.ir/
  شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی https://labsnet.ir/

 لینک های مفید خارجی

  https://www.genengnews.com/ Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN)
  http://www.efbiotechnology.org/ European Federation of Biotechnology  
  https://www.biotechdaily.com/ Bioresearch international
  https://www.biotech-careers.org/ National Center For The Biotechnology Workforce
  https://dwbio.com/ Digital World Biology  Resources for teaching modern biology 
  https://www.investopedia.com/articles/investing/011515/biggest-biotech-companies.asp The Biggest Biotech Stocks

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0