اعضای شورای مرکزی


         
نسیم والی وند   سارا اروند   شیما بیدآباد   شیوا انصاری   یلدا صباغی    فرناز پور فرزاد
دبیر انجمن علمی   مسئول
کمیته انتشارات و
تولیدات علمی
  مسئول
کمیته پژوهش
  مسئول
کمیته آموزش
  مسئول
کمیته آمار و
بانکهای اطلاعاتی
  مسئول روابط عمومی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0