• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۴۶۲۸
اولین نشست نظام مشاركت دانشكده بهداشت و پیراپزشكی برگزار گردید

اولین نشست نظام مشارکت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید. این نشست، روز 24 اردیبهشت 1401، با حضور اعضاء کمیته نظام مشارکت هردو دانشکده، در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. در این نشست 2 طرح پیشنهادی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0