• ساعت : ۱۱:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۷۲۵۳
اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402 -1401 دانشكده پیراپزشكی

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402 -1401 دانشکده پیراپزشکی

 

انتخاب واحد اینترنتی  1401/6/6 لغایت 1401/6/9

انتخاب واحد حضوری(دانشجویان ميهمان و انتقالي)

1401/6/12 لغایت 1401/6/14
شروع کلاسها 1401/6/19
حذف و اضافه 1401/7/2 لغایت 1401/7/6
 حذف اضطراری 1401/9/7 لغایت 1401/9/9
پایان کلاسها 1401/10/14
امتحانات دروس 8 هفته اول 1401/8/14 لغایت 1401/8/18
تاریخ برگزاری امتحانات 1401/10/17 لغایت 1401/11/1

 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0